Badania

Publikacje 

Opublikowano szereg artykułów wspierających naukowe podejście Corsano i jego partnera. W szczególności nacisk na potrzebę adekwatnych i ciągłych testów, aby można było zminimalizować ryzyko stwarzane przez udary.

Badania Kliniczne

Corsano ściśle współpracuje z kardiologami, naukowcami, szpitalami, pacjentami i organizacjami badawczymi. Corsano CardioWatch 287 jest objęty wieloma badaniami klinicznymi.

Tłumacz