Zarejestruj się

Przy pierwszym otwarciu aplikacji pojawi się poniższy ekran. Kliknij „Zarejestruj się”, aby rozpocząć rejestrację na badanie Smart in OAC – AFNET 9.

Wprowadź swój osobisty kod rejestracyjny (patrz zaproszenie) do badania Smart in OAC – AFNET 9 i utwórz osobiste hasło. Kliknij „Zarejestruj”, aby kontynuować.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Możesz również najpierw wydrukować Instrukcje. Na stronach 13-25 szczegółowo opisano proces rejestracji.

W razie jakichkolwiek pytań lub jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze swoim miejscem studiów. Możesz uzyskać dostęp do strony internetowej z danymi kontaktowymi i dalszymi informacjami, dotykając logo badania Smart in OAC – AFNET 9.

Dziękujemy za udział w badaniu Smart in OAC – AFNET 9!

Tłumacz