Monitorowanie Medyczne

Monitorowanie wewnątrzszpitalne

Intra-Mural: Po przyjęciu do szpitala pacjent będzie sprawdzany przez personel pielęgniarski co cztery godziny (nawet w nocy)...

Ciągłe zdalne monitorowanie pacjenta

Extra-Mural: Corsano Cardiowatch 287 to opaska na rękę śledząca tętno i inne parametry, takie jak śledzenie temperatury i aktywności oraz fotofletyzmografia (PPG).

Przypadków użycia

Poznaj przypadki użycia, w których Corsano CardioWatch 287 oferuje znaczną wartość...

Telemetria serca

Telemetryczny nadzór rytmu jest standardem opieki w dużej podgrupie hospitalizowanych pacjentów kardiologicznych...

Migotanie przedsionków i udar mózgu

Najczęstszą arytmią serca jest migotanie przedsionków (AF). Zachoruje na nią co czwarty człowiek w ciągu swojego życia, prawdopodobieństwo wzrasta szczególnie od 65. roku życia, a także od 55. roku życia, gdy występują inne czynniki ryzyka (np. wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, przebyte zdarzenia sercowo-naczyniowe). .

Tłumacz