`RODO

 

Zapewnij prywatność, bezpieczeństwo i dokładność danych

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej (`RODO), która wchodzi w życie w maju 2018 r., wymaga od firm rozliczania się z tego, w jaki sposób wykorzystują, zarządzają i utrzymują dane osobowe swoich klientów i pracowników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ TUTAJ.

Ustawiamy poprzeczkę dla ochrony danych
Zapewniamy naszym klientom kontrolę klasy korporacyjnej w celu zarządzania, zarządzania dostępem i zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych przechowywanych w chmurze Corsano.

Prywatność danych osobowych
Wszystkie dane osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację (PII) w chmurze Corsano są bezpiecznie przechowywane w naszych centrach danych w Szwajcarii. Używamy szyfrowania do ochrony danych podczas przesyłania i w spoczynku. Dane przesyłane do naszych aplikacji są chronione za pomocą protokołu HTTPS. Nasz personel jest zobowiązany do zawarcia umowy o zachowaniu poufności i musi potwierdzić otrzymanie i przestrzeganie polityki poufności i prywatności Corsano. Personel zajmujący się Danymi Osobowymi Klienta jest zobowiązany do spełnienia dodatkowych wymagań odpowiednich do jego roli i nie będzie przetwarzał Danych Osobowych Klienta bez upoważnienia.

Pełne zarządzanie danymi serwisowymi
Corsano Cloud automatyzuje zgodne z RODO usuwanie danych klientów dla klientów żądających „prawa do bycia zapomnianym”. Możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi bezpośrednio w naszym portalu w chmurze Corsano. Oferujemy możliwość bezpośredniego usunięcia konta i wszystkich danych osobowych. Aplikacje Corsano zapewniają również eksport i modyfikację danych zgodnie z RODO.

retencja danych
Corsano usuwa dane osobowe z wewnętrznych systemów przetwarzania, aby zminimalizować dane, które zatrzymujemy per Artykuł 5 RODO. Nasz system przechowuje dane klientów, dopóki nasi klienci nie usuną ich lub nie skorzystają z naszej usługi po długim okresie.

Masz pytania dotyczące RODO?
Nie wahaj się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak pomagamy zachować prywatność, dokładność i bezpieczeństwo Twoich danych. Prosimy o kontakt mailowy na prywatność@corsano.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumacz