Publicaties

Publicaties

Er zijn een aantal artikelen gepubliceerd ter ondersteuning van de wetenschappelijke benadering van Corsano en zijn partners. Het onderzoek onderstreept met name de noodzaak van adequate en continue tests, zodat de risico's van beroertes kunnen worden beperkt.

 

De nauwkeurigheid van hartslagdetectie met behulp van fotoplethysmografietechnologie bij hartpatiënten

Deze validatiestudie toonde aan dat de Corsano 287 CardioWatch/Bracelet met PPG-technologie HR- en RR-intervallen met hoge nauwkeurigheid kan bepalen in een cardiovasculaire patiëntenpopulatie, met een hoogwaardige output in verschillende subgroepen, vooral in combinatie met een signaalkwaliteitsindicator. Vanwege hun niet-opdringerige en handige karakter hebben draagbare apparaten zoals deze een groot potentieel voor toegankelijke langdurige bewaking van risicovolle hartpatiënten met een hoog volume.

 

Continue bewaking van de ademhalingsfrequentie met behulp van fotoplethysmografietechnologie bij patiënten met obstructieve slaapapneu (abstract)

De ademhalingsfrequentie is een belangrijke fysiologische parameter waarvan de afwijking wordt beschouwd als een belangrijke indicator voor verschillende ernstige ziekten. Fotoplethysmografie (PPG) in draagbare sensoren speelt mogelijk een belangrijke rol bij vroege ziektedetectie door metingen van de ademhalingsfrequentie toegankelijker te maken. We onderzochten de nauwkeurigheid van een nieuw niet-invasief, continu, om de pols gedragen en draadloos PPG-apparaat (Corsano CardioWatch 287) bij het meten van de ademhalingsfrequentie (RR) en de polsslag (PR) in rust.

JM Gehring 1, EJ Japenga 1,2, LC Saeijs-van Niel 1, LP ten Bosch-Paniagua 1, MH Frank 1,3

1. Afdeling Slaapgeneeskunde, Haaglanden Klinieken, Nieuwe Parklaan 11, Den Haag, Nederland
2. Afdeling Ademhalingsgeneeskunde, Haaglanden Medisch Centrum, Lijnbaan 32, Den Haag, Nederland
3. Afdeling Kaakchirurgie, Haaglanden Klinieken, Nieuwe Parklaan 11, Den Haag

Corsano Health Cardiowatch 287 US usability-onderzoek

Regelgeving en normen leggen de nadruk op usability en human factor design bij de ontwikkeling van medische hulpmiddelen en risicomanagement. In dit artikel worden de belangrijkste uitdagingen voor draagbare apparaten uitgelegd door te laten zien hoe het onderzoek naar bruikbaarheid en menselijke factoren is uitgevoerd op de Corsano Cardiowatch 287-armband voor het monitoren van lichaamsmetingen.

Validatie van een nieuw algoritme voor hartslagmeting

Deze studie van Corsano's partner Preventicus onderzoekt de nauwkeurigheid van een algoritme voor het meten van de hartslag (HR) dat wordt toegepast op een pulsgolf. De resultaten van de HR gemeten door polscurves waren extreem consistent (R > 0.99) met de HR gemeten op ECG's. Ook voor de meeste standaard lineaire HRV-parameters werden hoge correlaties van R ‡ 0.90 in de analyse bereikt in het tijd- en frequentiedomein.

Slimme detectie van atriale fibrillatie 

Atriale fibrillatie (AF) is de meest voorkomende aritmie die in de klinische praktijk wordt aangetroffen, en het paroxysmale karakter ervan maakt de detectie ervan een uitdaging. Preventicus nam videobestanden van 5 minuten op met de pulsgolf die werd geëxtraheerd uit het groene lichtspectrum van het signaal. RR-intervallen werden automatisch geïdentificeerd. Voor discriminatie tussen AF en SR hebben we drie verschillende statistische methoden getest. Voor onderscheid tussen AF en SR leverde ShE de hoogste sensitiviteit en specificiteit op met respectievelijk 85 en 95%. Het toepassen van een tachogramfilter resulteerde in een verbeterde sensitiviteit van 87.5%, wanneer ShE en nRMSSD werden gecombineerd, terwijl de specificiteit stabiel bleef op 95%. Een combinatie van SD1/SD2 index en nRMSSD leidde tot verdere verbetering en resulteerde in een sensitiviteit en specificiteit van 95%.

Slimme detectie van atriale fibrillatie.pdf, Lian Krivoshei, Stefan Weber, Thilo Burkard, Anna Maseli, Noe Brasier, Michael Ku ̈hne, David Conen, Thomas Huebner en Andrea Seeck

Validatie van op fotoplethysmografie gebaseerde slaapstadiëring vergeleken met polysomnografie

 

De slaapanalyse van Corsano wordt mogelijk gemaakt door Philips Wearable Sensing-algoritmen. Deze klinische proef maakt gebruik van om de pols gedragen PPG om de hartslagvariabiliteit te analyseren en een versnellingsmeter om lichaamsbewegingen, slaapstadia en slaapstatistieken te meten werden automatisch berekend uit nachtopnames. Slaap-waak, 4-klasse (wake/N1 + N2/N3/REM) en 3-klasse (wake/NREM/REM) classifiers werden getraind op 135 gelijktijdig opgenomen PSG- en PPG-opnames van 101 gezonde deelnemers en gevalideerd op 80 opnames van 51 gezonde volwassenen van middelbare leeftijd. De slaap-waakclassificator behaalde een Cohen's κ per tijdperk tussen PPG- en PSG-slaapstadia van 0.55 ± 0.14, gevoeligheid voor ontwaken van 58.2 ± 17.3% en nauwkeurigheid van 91.5 ± 5.1%. κ en gevoeligheid waren significant hoger dan bij actigrafie (respectievelijk 0.40 ± 0.15 en 45.5 ± 19.3%).

Fonsec et al. – 2017 – Validatie van op fotoplethysmografie gebaseerde slaapstadiëring vergeleken met polysomnografie bij gezonde Adul van middelbare leeftijd.pdf, Pedro Fonseca, MSc, Tim Weysen, MSc, Maaike S. Goelema, MSc, Els IS Møst, PhD, Mustafa Radha, MSc, Charlotte Lunsingh Scheurleer, MSc, Leonie van den Heuvel, MSc, Ronald M. Aarts, PhD

 

Vertalen