Publicaties

Publicaties

Er zijn een aantal artikelen gepubliceerd ter ondersteuning van de wetenschappelijke benadering van Corsano en zijn partners. Het onderzoek onderstreept met name de noodzaak van adequate en continue tests, zodat de risico's van beroertes kunnen worden beperkt. 

 

De nauwkeurigheid van hartslagdetectie met behulp van fotoplethysmografietechnologie bij hartpatiënten

Deze validatiestudie toonde aan dat de Corsano 287 CardioWatch/Bracelet met PPG-technologie HR- en RR-intervallen met hoge nauwkeurigheid kan bepalen in een cardiovasculaire patiëntenpopulatie, met een hoogwaardige output in verschillende subgroepen, vooral in combinatie met een signaalkwaliteitsindicator. Vanwege hun niet-opdringerige en handige karakter hebben draagbare apparaten zoals deze een groot potentieel voor toegankelijke langdurige bewaking van risicovolle hartpatiënten met een hoog volume.

 

Continue bewaking van de ademhalingsfrequentie met behulp van fotoplethysmografietechnologie bij patiënten met obstructieve slaapapneu (abstract)

De ademhalingsfrequentie is een belangrijke fysiologische parameter waarvan de afwijking wordt beschouwd als een belangrijke indicator voor verschillende ernstige ziekten. Fotoplethysmografie (PPG) in draagbare sensoren speelt mogelijk een belangrijke rol bij vroege ziektedetectie door metingen van de ademhalingsfrequentie toegankelijker te maken. We onderzochten de nauwkeurigheid van een nieuw niet-invasief, continu, om de pols gedragen en draadloos PPG-apparaat (Corsano CardioWatch 287) bij het meten van de ademhalingsfrequentie (RR) en de polsslag (PR) in rust.

JM Gehring 1, EJ Japenga 1,2, LC Saeijs-van Niel 1, LP ten Bosch-Paniagua 1, MH Frank 1,3

1. Afdeling Slaapgeneeskunde, Haaglanden Klinieken, Nieuwe Parklaan 11, Den Haag, Nederland
2. Afdeling Ademhalingsgeneeskunde, Haaglanden Medisch Centrum, Lijnbaan 32, Den Haag, Nederland
3. Afdeling Kaakchirurgie, Haaglanden Klinieken, Nieuwe Parklaan 11, Den Haag

Corsano Health Cardiowatch 287 US usability-onderzoek

Regelgeving en normen leggen de nadruk op usability en human factor design bij de ontwikkeling van medische hulpmiddelen en risicomanagement. In dit artikel worden de belangrijkste uitdagingen voor draagbare apparaten uitgelegd door te laten zien hoe het onderzoek naar bruikbaarheid en menselijke factoren is uitgevoerd op de Corsano Cardiowatch 287-armband voor het monitoren van lichaamsmetingen.

AF-detectie 

Er werden 70 patiënten met een AF-ritme en 70 patiënten met een sinusritme gerekruteerd. De gemiddelde leeftijd was 73 ± 12 (60% man) in de AF-groep, 59 ± 20 in de sinusritmegroep (66% man). De BeatScanner-app had een sensitiviteit van 89% (95% BI: 79-95%) en een specificiteit van 67% (55-78%). De Preventicus-app had een sensitiviteit van 94% (86-98%) en een specificiteit van 96% (88-99%). Er waren 83/140 (59%) regelmatige smartphonegebruikers, van wie 94% geïnteresseerd was in het gebruik van hun smartphone om zichzelf te screenen op AF en 55% zou hiervoor een app betalen. Bijna iedereen (96%) vond de apps gebruiksvriendelijk en 63% gaf de voorkeur aan de Preventicus-app boven de BeatScanner-app. In een geselecteerde steekproef van ziekenhuispatiënten was de Preventicus-app nauwkeuriger voor het onderscheiden van AF en sinusritme dan de BeatScanner-app en had deze de voorkeur van patiënten. Het gebruik van de intrinsieke functie van de smartphone is een veelbelovende, eenvoudige en aanvaardbare manier van zelfscreening voor AF.

EP Europace, Volume 19, Issue suppl_3, juni 2017, pagina iii234 N Karim, M Aral, S. Eduawor, M Finlay

Validatie van op fotoplethysmografie gebaseerde slaapstadiëring vergeleken met polysomnografie

 

De slaapanalyse van Corsano wordt mogelijk gemaakt door Philips Wearable Sensing-algoritmen. Deze klinische proef maakt gebruik van om de pols gedragen PPG om de hartslagvariabiliteit te analyseren en een versnellingsmeter om lichaamsbewegingen, slaapstadia en slaapstatistieken te meten werden automatisch berekend uit nachtopnames. Slaap-waak, 4-klasse (wake/N1 + N2/N3/REM) en 3-klasse (wake/NREM/REM) classifiers werden getraind op 135 gelijktijdig opgenomen PSG- en PPG-opnames van 101 gezonde deelnemers en gevalideerd op 80 opnames van 51 gezonde volwassenen van middelbare leeftijd. De slaap-waakclassificator behaalde een Cohen's κ per tijdperk tussen PPG- en PSG-slaapstadia van 0.55 ± 0.14, gevoeligheid voor ontwaken van 58.2 ± 17.3% en nauwkeurigheid van 91.5 ± 5.1%. κ en gevoeligheid waren significant hoger dan bij actigrafie (respectievelijk 0.40 ± 0.15 en 45.5 ± 19.3%).

Fonsec et al. – 2017 – Validatie van op fotoplethysmografie gebaseerde slaapstadiëring vergeleken met polysomnografie bij gezonde Adul van middelbare leeftijd.pdf, Pedro Fonseca, MSc, Tim Weysen, MSc, Maaike S. Goelema, MSc, Els IS Møst, PhD, Mustafa Radha, MSc, Charlotte Lunsingh Scheurleer, MSc, Leonie van den Heuvel, MSc, Ronald M. Aarts, PhD

 

Vertalen