De medische adviesraad van Corsano

Prof. Dr. H. (Harry) JGM Crijns

In 1981 afgestudeerd in geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, voltooide Prof. Dr. Harry Crijns in 1987 zijn opleiding cardiologie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, Nederland, waar hij bleef werken als klinisch cardioloog en elektrofysioloog. Hij promoveerde in 1993 aan de Rijksuniversiteit Groningen op 'Veranderingen van intracardiale geleiding veroorzaakt door anti-aritmische geneesmiddelen – belang van gebruik en omgekeerde gebruiksafhankelijkheid'. Momenteel is hij emeritus hoogleraar Cardiologie, Universiteit Maastricht en Cardiovasculair onderzoeksinstituut Maastricht (CARIM). Bijdragen aan het veld zijn onder meer verbeterde snelheids-/ritmecontrole (RACE-trials, HATCH-score), beroertepreventie (CHA2DS2-VASc) en bloeding in AF (HAS-BLED). Huidige interesses: idiopathische AF, atherotrombotische mechanismen in AF-progressie; hybride AF-ablatie; vroege ritmecontrole bij AF met een hoog risico.

Ana HC Guimarães, PhD

Ana Guimarães is gepromoveerd in hart- en vaatziekten (coagulatie/fibrinolyse) en heeft meer dan 12 jaar gewerkt in cardiologie en cardiovasculair klinisch onderzoek. Momenteel werkt ze als Senior Director Business Development bij Clinlogix.

Een zeer ervaren Medical Affairs & Business Development professional met opdrachten in de farmaceutische, biotechnologische en medische hulpmiddelen industrie. Haar kennis omvat verschillende gebieden van cardiologie, interventionele cardiologie, elektrofysiologie en structureel hart. Vaardig in het ontwerp, de haalbaarheid, de protocolontwikkeling en het opzetten van klinische onderzoeken vanuit CRO en vanuit het perspectief van een door de onderzoeker geïnitieerde sponsor. Haar enthousiasme, vindingrijkheid, inzet en geloof in samenwerking resulteerden in de betrokkenheid bij meerdere multidisciplinaire allianties.

Dr J. (Joep) Thijssen, PhD

Joep Thijssen rondde met succes zijn promotieonderzoek (2009-2012) af met een focus op pacemakers en ICD's. Daarna volgde hij de opleiding cardioloog in het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis (2012-2018) en behaalde hij een fellowship in cardiale apparaten (2018).

Momenteel werkt hij als cardioloog in het Alrijne Ziekenhuis waar zijn belangrijkste aandachtsgebieden cardiale apparaten en aritmieën zijn. Met zijn steun worden nieuwe pacingtechnieken zoals fysiologische pacing (His en bundeltak) geïmplementeerd. Naast zijn klinische werk is hij initiatiefnemer van een samenwerking tussen huisartsen en cardioloog om eerstelijns hartdiagnostiek in zijn regio te leveren. Dit resulteert in een efficiënte benutting van de zorgcapaciteit, kortere wachtlijsten en kosteneffectiviteit voor patiënten met hartklachten en een laag risicoprofiel.

Jeroen Molinger, MSc

Jeroen is promovendus (Erasmus MC / Duke University). Hij is een klinisch inspanningsfysioloog die gespecialiseerd is in metabole cart assessments, metabole beeldvorming en inspanningsfysiologie in de perioperatieve zorg. Jeroen Molinger behaalde cum laude een masterdiploma; aan de Universiteit Maastricht, bewegingswetenschappen, klinische inspanningsfysiologie

Bij Duke is hij de Research Program Director / Lead Clinical Medical Exercise Physiologist van het Human Physiology and Pharmacology lab (HPPL) en Duke Heart Cathlab CPX Research. bescherming (CPOP) en is lid van de afdeling Critical Care en Perioperatief Epidemiologisch Onderzoek (CAPER). Hij was Chief Medical Science Director van het BeLife Clinical Human Performance Lab en BeLife Perioperative Enhancement Clinics in Rotterdam, Nederland.

Yaar Aga, promovendus

Yaar Aga studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2010-2017) met een minor interne geneeskunde. Ze deed onderzoek naar therapeutische besluitvorming bij patiënten die met TAVI werden behandeld in het University of Miami Hospital.

Academisch gezien is mevrouw Aga zeer productief geweest met negen medische publicaties. Na het afronden van de eerste twee jaar van haar opleiding cardiologie, schreef ze zich in als promovendus bij Franciscus Gasthuis & Vlietland & Erasmus MC waar ze zich momenteel bezighoudt met de detectie van asymptomatisch atriumfibrilleren. Haar belangrijkste interessegebieden zijn preventietieve cardiologie en de implementatie en het gebruik van eHealth in de klinische praktijk.

Medische adviesraad

Doel:

Het doel van de Medische Adviesraad van Corsano Health BV (CORSANO) is het ondersteunen van de onderneming en haar patiënten.

Rol:

De Medische Adviesraad fungeert als representatieve schakel tussen CORSANO en de medische gemeenschap. Haar rol is adviserend in kwartaalvergaderingen, voornamelijk over medische onderwerpen. Het bestuur van de Medische Adviesraad zijn de bestuursleden zelf en hun besluiten worden uitgevoerd voor de Medische Adviesraad. De medische adviesraad van CORSANO neemt geen beslissingen voor CORSANO, maar hun inbreng wordt zeer gewaardeerd, vooral over medische onderwerpen.

Goals:

De doelstellingen van de medische adviesraad van CORSANO zijn als volgt, maar niet beperkt door deze lijst. Andere doelen kunnen worden gedefinieerd door de Medische Adviesraad als de behoefte zich voordoet of als een lid initiatieven neemt ter ondersteuning van CORSANO en de patiënten.

  1. Aanbevelingen doen met betrekking tot klinische validatie, onderzoek en materialen.
  2. Bevorder de communicatie tussen de medische gemeenschap over de hele wereld met betrekking tot CORSANO-onderwerpen die van belang zijn en werk.
  3. Neem deel aan passende activiteiten die het vermogen van CORSANO en de medische gemeenschap versterken om patiënten en families die getroffen zijn door cardiovasculaire aandoeningen te ondersteunen.
  4. De medische adviesraad kan wijzigingen aanbevelen in het management van het bedrijf en de raad van bestuur van CORSANO.
  5. Bekijk de CORSANO-website en andere communicatie voor medische nauwkeurigheid.
Vertalen